Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sade nesir örneği bir vecize derlemesi: nesrü’l-leâlî’nin mütercimi meçhul bir tercümesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Bilindiği gibi, Nesrü'l-leâlî, Hz. Ali'ye ait belirli vecizeleri Arap harfleri sırasına göre içine alan, meşhur bir metindir. Anılan kitapçığın Türk edebiyatında çeşitli manzum veya mensur tercüme yahut şerhlerinin bulunduğu malûmdur. Bu çalışmada adı geçen vecize derlemesinin 16. asırda yapıldığı tahmin edilen, ancak mütercimi bilinmeyen mensur bir Türkçe tercümesi tanıtılmakta ve söz konusu eserin metni, yeni harflere çevrilerek sunulmaktadır.

Özet İngilizce :

As it is known, Nesrü'l-leâlî is a famous text about Excellency Ali İbn Abu Talib's definite sayings. There are various poetic and prosaic translations of that text in Turkish Literature. In this study, a Turkish prosaic translation version of that text , translator of which is not known , will be introduced. It is estimated that it was translated in 16.th Century.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :