Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

özbekistan\'daki sözlük çalışmaları hakkında bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1
Görüntülenme :
330
DOI :
Özet Türkçe :

Özbek dilinin çeşitli dönemlerinde hazırlanan çeviri, açıklamalı ve terminolojik sözlükler güncel bir araştırma alanı olarak her zaman dil bilimcilerin dikkat merkezindedir. Bu yazıda Özbek sözlükçülüğünün geçmişi ve bugünü, Sovyet öncesi, Sovyet dönemi ve Milli Bağımsızlıktan sonra bu alandaki çalışmalar hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. Bunun yanında Özbekistan'daki sözlükbilimle ilgili bilimsel araştırmalara da genel olarak değinilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Created in different time descriptive, terminological bilingual dictionaries of Uzbek language as the actual subject has always attracted the attention of linguists. This article provides general information on past and present of the Uzbek lexicography, the works carried out in this sphere in Soviet and post-Soviet era. And also briefly refers to research conducted in Uzbekistan in lexicography.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :