Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kanunî’nın bır gazelinin yankıları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1
Görüntülenme :
393
DOI :
Özet Türkçe :

Bu yazıda, Osmanlı ve Türk tarihinin en mühim siyasî sahsiyetlerinden biri olan Kanunî Sultan Süleyman'ın " budur" redifli bir gazelinin, kendi devrinde ve sonraki asırlarda sair ve yazarlarımız üzerinde meydana getirdigi tesirler ortaya konmakta; bahis konusu siirle ilgili olarak meydana getirilen yirmi küsur nazire tanıtılmaktadır. Tespit edilebildigi kadarıyla çevri yazılı metinleri verilen bu manzumeler, günümüz Türkçesiyle nesre de çevrilmistir. Böylece söz ve mana bakımından saglam ve pürüzsüz olan bilgece bir siirin, dört asır boyu izleri arastırılarak belirlenmis bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this article is put forward a ghazel rhymed with "budur" of Kanuni Sultan Suleyman (pen name is Muhibbi) who was a very important political person in Ottoman Empire period and the effects of this ghazel on Turkish poets in that time, also later. We determined more than twenty ghazels (answer poets and tahmis) were written to Muhibbi's poem. We give these answer ghazels with transcription letters and explane them, also translate them Ottoman Turkish into today Turkish.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :