Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hermeneutik felsefe geleneğinde dil, kültür ve çokanlamlılık üstüne

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
335
DOI :
Özet Türkçe :

Hermeneutik felsefe geleneğinde dil ve anlam sorununu yalnızca mantıkla ilişkisi açısından ele almak sınırlı bir yaklaşım olarak görüldüğü için soruna tarihsellik, kültürellik, tinsellik bağlamında yaklaşılmıştır. Hermeneutik gelenekte dilin ortamı mantıktan çok tarih ve kültür olduğu için, anlamlar tarihsel ve kültüreldir. Anlamın tarihselliği onun değişebilirliğini göstermektedir. Gelenekler değiştikçe anlamlar da değişmektedir. Dolayısıyla tarih ve kültür dünyasında tek anlamlılıktan söz etmek mümkün değildir. Bu çalışma tarih ve kültür dünyasında çok anlamlılığın (anlam zenginliğinin) olduğu düşüncesinden hareketle Hermeneutik felsefe anlayışı odağında dil, kültür, anlam, yorum ilişkisini ele almaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

As the hermeneutic philosophy tradition finds it to be a restricted approach to deal with the problem of language and meaning merely in terms of its relationship with the logic, it has also approached the problem in connection with historicity, culturality and spirituality. Since the media of the language are history and culture rather than the logic in hermeneutic tradition, meaning is historical and cultural. Historicity of the meaning indicates its changeability. Meanings do change as traditions do so. It is therefore hardly possible to mention monosemy in the world of history and culture. This study handles the relationship between language, culture, meaning and interpretation within hermeneutic philisophy approach with reference to the idea of polysemy (richness of meaning) in the world of history and culture.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :