Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eski anadolu türkçesi özellikleri taşıyan bir metin hikâyetü ashâbi’l-kehf

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
399
DOI :
Özet Türkçe :

İnceleme konusu yaptığımız Hikâyetü Ashâbi'l-Kehif, XIII.-XV. yüzyıllardaki tarihî Türkiye Türkçesi özelliklerini yansıtan dinî nitelikte bir hikâyedir. Hikâye, Ankara Milli Kütüphanesi Yazmalar Koleksiyonu'nda nr. A 3755/20'de kayıtlı mecmuanın 89a-95a yaprakları arasındadır. Çalışma kapsamında metin transkript edilmiş, dil özellikleri açısından incelenmiştir. Amaç, metni neşrederek, eserin dil özelliklerini ortaya koymak suretiyle Eski Anadolu Türkçesi alanına katkı sağlamaktır.

Özet İngilizce :

Hikayetü Ashabi'l Kehif is a religious story reflecting the characteristics of the 13th-15th centuries historical Turkey Turkish. The story is in Ankara National Library Manuscripts Collection in the magazine numbered 3755/20 on the pages 89a-95a. The text has been transcribed and analyzed in terms of its linguistic features. The aim is to publish the text and contribute to the study area of Old Anatolian Turkish by futting forward its linguistic features.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :