Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Divan şiirinin son ulu çınarı şeyh galib (1757-1798)’in yetiştiği çevre ve mürşitleri

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1
Görüntülenme :
414
DOI :
Özet Türkçe :

Klasik Türk edebiyatının zirve şâiri Şeyh Galib'in Mevlevilik geleneğinde çok özel bir yeri vardır. İyi bir Mevlânâ takipçisi olan Galib Dede, Mesnevî'den aldığı ilhamla sanatını şekillendirmiştir. Öncelikle Mevlevî olan aile ve çevresinin, ondaki tasavvufî eğilimin oluşmasında etkili olduğu bilinir. Ebubekir Dede'nin büyük oğlu ve halifesi Ali Nutkî Dede, Şeyh Galib'in yetişmesinde etkili olmuş önemli Mevlevi şeyhlerinden biridir. Şeyh Galib, Konya Mevlevîhanesi'nde başladığı çilesini Yenikapı Mevlevihanesi'nde, mürşidi Ali Nutkî Dede'nin gözetim ve denetiminde tamamlayarak Dede unvanını almış ve bir Galata Mevlevîhanesi şeyhliğini de yapmıştır.

Özet İngilizce :

Şeyh Galib, the top poet of the Classical Turkish Literature, has a very particular place in Mawlawiyah tradition. Galib Dede who is a good follower of Mevlana, shaped his art with the inspiration he drew from "Mesnevi". His sufic tendency is known to be primarily consequence of his Mevlevi family and neighborhood. Ali Nutki Dede, the elder son and the caliph of Ebubekir Dede, is one of the most important Mevlevi sheikhs who had influence in growing up Şeyh Galib. Started off in Konya dervish convent (Mevlevihane), he completed his suffering period (çile) in Yenikapı dervish convent under the supervision and control of Ali Nutki Dede and took the title of "Dede". He also became the sheikh of a Galata dervish convent.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :