Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çâkerî sinan ve “yûsuf u züleyhâ” mesnevîsi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
., Qafqaz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü1
Görüntülenme :
374
DOI :
Özet Türkçe :

Çâkerî Sinan Bey, 15. yüzyılın ikinci yarısında, Anadolu'da yaşamış şâirlerimizden biridir. Bu yüzyılın zengin edebî muhitinde yetişmiş olan Çâkerî, aynı zamanda kendisi de "Adlî" mahlasıyla şiirler yazan Sultan II. Bayezid'in himâyesini görmüştür. Çâkerî'nin şahsiyeti ve şâirliği hakkında tezkirelerde bilgi verilmiş; özellikle onun mârifet ehli ve mürüvvet sahibi olduğu, Türkçe ve Farsça şiirler yazdığı kaydedilmiştir. Bir "Divân" sahibi olan Çâkerî'nin, ayrıca "Leylâ vü Mecnûn" ile "Yûsuf u Züleyhâ" mesnevîleri nazmettiği ve bu hususta büyük başarı gösterdiği, Sehî Bey ve Lâtîfî tarafından ifade edilmiştir. Şâirin "Divân"ı, 1999 yılında Hatice Aynur tarafından neşredilmiştir. Eserleri arasında zikredilen iki mesnevîden "Leylâ vü Mecnûn" elde mevcut değildir. Kaynaklarda adı geçen "Yûsuf u Züleyhâ" mesnevîsinin ise, bir nüshası elde mevcut olup, Ankara İl Halk Kütüphanesi'nde, 2611 numara ile kayıtlıdır. Söz konusu mesnevî, aynı zamanda doktora tezimiz çerçevesinde ele alınıp incelenmiştir. Bu makale çalışmasıyla, günümüzde yalnız "Divân"ı ile bilinen Çâkerî Sinan'ın, bir mesnevî şâiri olarak gündeme getirilmesi ve bu bağlamda "Yûsuf u Züleyhâ" mesnevîsinin ilim âlemine tanıtılması hedeflenmiştir.

Özet İngilizce :

Chakeri Sinan Bey is one of the poets lived in the Anatolia in the 15th century. Chakeri who lived in prosperous literature period under protection of Sultan Bayezid II author of poems under pen name of "Adli". Too many information has been noted in critics about his personality and his poetry that he was a gifted and capable poet, and he had written both Turkish and Persian was mentioned. Being an author of a "Divan" Chakeri was mentioned in Sehi Bey and Latifi that he had written "Leyla and Mejnun" and "Yusuf and Zulaikha" poems and was successful in his works. Poet's "Divan" has been published by Hatice Aynur in 1999. One of his masnavis mentioned "Leyla and Mejnun" can not be found. The other mentioned one "Yusuf and Zulaikha" masnavi is available at Ankara Public Library in one copy registration number of which is 2611. The mentioned masnavi has been taken into account and studied for my thesis. This article focuses on Chakeri's masnavi of "Yusuf and Zulaikha" to be presented in academic platform who is known for his Divan only currently.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :