Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Asım’ın nesli, bugüne tesirleri ve eğitim değeri

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
497
DOI :
Özet Türkçe :

"Âsım'ın sahip olduğu maddî-manevî özellikler bugünün gençleri için bir model teşkil ediyor mu/etmeli mi?" sorusuna cevap aranan bu çalışmanın amacı; Kurtuluş Savaşı yıllarının idealize edilmiş genç tipi Âsım'ın sahip olduğu değerlerin bugünkü genç nesillere aktarılmasına katkı sağlamaktır. Safahat'ın 6. kitabı Âsım, ideallerin zirvelerini yakalamak isteyen gençler için, ana hatları çok iyi belirlenmiş bir yol haritası gibidir. Günümüz gençlerinin çoğunun bu yol haritasından haberi yoktur. Model alma eğiliminde olan çocuk, okuduğu kitapların kahramanları ile kendisi arasında bir bağ kurabilir. Bazılarının duygu, düşünce ve olaylar karşısındaki tutumlarını kendine mâl ederek hepsinden ortak bir çıkarıma varabilir. Böylelikle özendiği kahramanların hepsinin farklı bir yanını benimsediğinde, ortaya aykırılıkları da bünyesinde barındıran, kendini tanımaya ve kendi olmaya çalışan, kişiliği gelişme aşamasında bir çocuk çıkar. Zaman içerisinde bütün bu farklılıkları hazmettiğinde ve gereken olgunluğa eriştiğinde ise kişiliğini oturtmuş bir fert olur. Kişiliklerinin oluşmaya başladığı, bu nedenle de iyi modellerle karşılaşmaları gerektiği bir zamanda onları, Âsım'dan haberdar etmek gerekmektedir. Bulgular ve yorumlar kısmında; bugünün gençliğinin Mehmet Âkif'i ve Âsım'ı ne kadar tanıdığına yönelik yapılan araştırmaya yer verilecektir. Sonuç bölümünde; Mehmet Âkif'in idealindeki gençliği simgeleyen Âsım ile bugünkü gençler ele alınarak bir değerlendirme yapılacaktır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is, which try to answer the following question "Does Asım's spiritual features are a model for today's young people or it should be?", to contribute to transfer values that Asım's had as a idealized young in the years of the War of Independence to today's younger generations. Asım is the sixth book of Safahat which is like a road map which is main lines are well defined for the young people who wanted to capture peaks of ideals. Many of today's youth does not know the road map. The children tend to model, could establish a link between with the heroes of the books that he/she reads. Some of the feelings, thoughts and events all through the appropriation of their attitude towards a common deduction surrounding it. So emulate the heroes of a different aspect of all of them had adopted, that the breaches of the embodied,trying to be self-recognition and their own personality,stage of development occurs a child. Over time, all these differences and to assimilate reaches maturity in the personality of an individual is him sit. Started to form their personalities, so they should be good models encounter them at a time, to inform the need from Âsım. Results and comments on the; today's youth, Mehmet Akif and Âsım'ı for how much he knows the place will be given to research. In the conclusion; An evaluation will be made between Asım, who symbolized the younf in the ideals of Mehmet Akif, and todays youngs .

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :