Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aķşemse’d-din-zâde muhammed hamdullah hamdî’nin tuhfetü’l-uşşâk’ı ve okuma sözlüğü

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1
Görüntülenme :
412
DOI :
Özet Türkçe :

XV. yüzyıl şairi Muhammed Hamdullah (Hamdî), Dîvân, Tuhfetü'l-Uşşâk, Yûsuf u Züleyha, Leylâ vü Mecnûn, Kıyâfet-nâme ve Ahmediyye adlı mesnevileri ile Türk edebiyatı tarihinde önemli bir yere sahiptir. Tuhfetü'l-Uşşâk mesnevisinin, geniş ölçüde sembolik bir aşk konusunun anlatıldığı ve din değiştirme motifinin hâkim olduğu Şeyh-i San'ân hikâyelerinden ilham alınarak kaleme alındığı söylenebilir. Tuhfetü'l-Uşşâk'ın elimizde bulunan ve 35 varaktan oluşan harekeli metni (A nüshası)nin çeviri yazısı, daha önce gözden kaçarak metne dâhil edilememiş bazı mısra ve kelimelerin de ilavesiyle ilk defa kitap hâlinde tarafımızdan okuyucu ve araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Mesnevi metnini daha geniş bir kesimin okuyup anlayabilmesi için anlamı herkes tarafından bilinmeyen kelimelerin önemli bir kısmının yer aldığı bir sözlük, çalışmamızın sonuna konulmuştur. Bu makalede de eserin yazarı, eser ve eserin yazıldığı dönem hakkında bilgi verildikten sonra, incelenmiş metnin okuma sözlüğüne ilaveler yapılmış ve okuyucuların hizmetine sunulmuştur. Bu arada okuma sözlüğünün gereğine de değinilmiştir. Bu şekilde, okuyucu ve araştırmacıların eserden ileri düzeyde istifade etmeleri hedeflenmiştir.

Özet İngilizce :

As a poet of fifteenth century, Muhammed Hamdullah (Hamdî), has an important place in the history of Turkish literature with his Works such as Dîvân, Tuhfetü'l-Uşşâk, Yûsuf u Züleyha, Leylâ vü Mecnûn, Kıyâfet-nâme and Ahmediyye. It can be sais that Tuhfetü'l-Uşşâk is composed with an inspiration from the tales of Şeyh-i San'ân which has a symbolic love theme and motif of conversion. The translation of Tuhfetü'l-Uşşâk, as a text which consist of 35 leaves of vovel point, is presented as a book for the first time by us. A dictionary which includes a variety of unknown words is added at the end of the work to maket he text become understandable to a larger public. In this essay some additions are put into the dictionary of the text which is examined moreover the necessity of dictionary is also mentioned. In this respect, readers' and researchers' benefit from the work at most is aimed at.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :