Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ahmet hamdi tanpınar’ın poetikasının temel yapı taşı olarak rüya

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü1
Görüntülenme :
607
DOI :
Özet Türkçe :

Ahmet Hamdi Tanpınar, Cumhuriyet Devri Türk şiirinin kendine mahsus şiir inşa edebilmiş nadir isimlerinden biridir. Tanpınar, estetiğinin temeline rüyayı koyar. Rüya onda, sadece insan hayatına ait bir gerçeklik değil sanatını şekillendirdiği başlı başına bir dünyadır. Rüya, onun şiirinin hem biçim olarak hem de içerik olarak en büyük kurucu unsurudur. Tanpınar, bütün eşyayı bir rüya atmosferinde görerek şiirine taşır. Bu çalışmada Tanpınar'ın poetikasında rüyanın tuttuğu yer, şairin rüyayı anlayış ve anlamlandırış biçimi, şiirlerinin biçimsel özelliklerinde rüyanın etkisi ve şiirlerinin içeriğinde rüyanın işlenişi, rüya atmosferinin kuruluşu incelenecektir. Bu çerçevede şairin beslenme kaynaklarına gidilerek rüyanın bu şekilde işlenişinin arka planı da ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

Ahmet Hamdi Tanpınar is one of the rare people of the Republic Era Turkish Poetry, who have been able to build unique poems. Tanpınar sees dream as the essence of esthetic. Dream, for him, is not only a reality which belongs to human life but also a separate world in which he gives form to his conception of art. Dream is the biggest constitutive factor of his poetry both in shape and in content. Tanpınar puts the whole stuff into poems after considering them in a dream atmosphere. In this study, it will be covered the place of dream in Tanpınar's poetica, his manner of understanding and interpreting dream, dream's effect on the stylistic features of his poems, his way of dealing with dream in his poems' contents and the formation of dream atmosphere. It is also aimed to put forward the background of processing dream with scrutiny of the poet's sources in the light of the foregoing criteria.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :