Çocuklarda yabancı dil kaygı ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik

Yabancı dil kaygısı, çoğunlukla yetişkin dil öğrencileri ile ilişkilendirilmiştir. Yabancı dil kaygısının, tüm yabancı dil öğrencileri için öğrenme sürecindeki ciddi bir sorun oluşturmasına rağmen, kaygının çocuklar üzerindeki etkileri yeterince dikkate alınmamıştır. Bunun altında yatan nedenlerden birisi, çocuklar arasında yabancı dil kaygısı ölçmek için uygun bir ölçme aracının eksikliğidir. Ek olarak, çalışmalar, çoğunlukla yetişkinler üzerine odaklanmaktadır. Bu nedenle mevcut çalışma, Çocuklarda Yabancı Dil Kaygı Ölçeği kullanılarak yapılan ölçümlere dayalı olarak; ölçeğin geçerlilik, güvenilirlik ve faktör yapısı hakkında bulgulara erişmeyi amaçlamaktadır. Sonuçlar, Çocuklarda Yabancı Dil Kaygı Ölçeğinin ülkemiz yabancı dil öğrenme sürecinde olan 7-12 yaş grubundaki çocuklar arasındaki olası kaygı düzeylerini ölçmek için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

The children’s foreign language anxiety scale: Reliability and validity

Foreign language anxiety (FLA) has been mainly associated with adult language learners. Although FLA forms a serious problem in the foreign language learning process for all learners, the effects of FLA on children have been mainly overlooked. The underlying reason is that there is a lack of an appropriate measurement tool for FLA among children. In addition, FLA studies have included mostly the adult learners into research. Therefore, the current study intends to present the tests of reliability and validity for the Children's Foreign Language Anxiety Scale (CFLAS) and to report on the reliability, validity and factor structure of the scale. Results show that CFLAS is a reliable and valid tool to measure the levels of FLA among children aged 7-12 who learn English as a foreign language (EFL) in the Turkish EFL context.