Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil Araştırmaları

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uygurcada tut- fiiliyle kurulan birleşik sözler

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
311
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede Uygurcada tut- fiiliyle kurulan birleşik sözler ele alınmış, fiille ilgili birleşik söz varlığının ortaya konması amaçlanmıştır. Her ne kadar makalenin yoğunlaştığı dönem Uygurca ve konu birleşik yapılarsa da fiilin Orhon Türkçesinden başlayarak barındırdığı ve günümüze kadar kazandığı anlam değerleri, Eski Türkçe dönemindeki söz türetmeleri, birleşik yapılarda yer aldığı sözcükler aracılığıyla kazandığı anlamlar ve yapısal özellikleri üzerinde durulmuştur. Fiilin süreklilik bildirmesi ve temel anlam özelliği, daha eski dönemlerden başlayarak çok anlamlı olması, çok sayıda fiil ve isim türetmesi ile çok sayıda birleşik söz kurması gibi değişik sonuçlar doğurmuştur.

Özet İngilizce :

In this article, compose words made with the verb tut- were dealt with and word presence about the verb tutin Uighur was aimed to be put forward. In spite of the facts that the period the article focused on was Uighur and that the subject was compose words; the meaning values the verb contained since Orkhon Turkic and gained untill current language; word derivations in Old Turkic period; meanings and structural properties it gained by means of the words it took place in compose words were mainly studied. That the verb showed durativity and its main meaning property brought some results such as its being multi-meaningful beginning from older periods, its making many compose words by deriving many verbs and nouns etc.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :