Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil Araştırmaları

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tuva türkçesinde moğolcadan alınan unsurların ses bilgisi açısından durumu

Yazar kurumları :
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi1
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada öncelikle Tuvaca-Moğolca sözlük taranmış ve benzer kelimeler çıkarılmış, taranan bu kelimelere Moğolca-Türkçe sözlükten kelimelerin Eski Moğolcadaki şekilleri eklenmiştir. Moğolca Türkçe sözlükte kelimelerin Modern Moğolcadaki şekilleri de bulunduğundan, daha önce taranan kelimelerin sağlaması da yapılmıştır. Böylece Moğolcadan Tuva Türkçesine ödünçlendiğini düşündüğümüz binden fazla kelime içerisinden veriler çıkarılmıştır. Çalışmada mevcut kaynakların verileri ölçüsünde kelimelerin kökenlerinin hangi dile dayandığından ziyade, Moğolcadan (kökenleri Türkçe veya başka bir dile ait olsa bile) Tuva Türkçesine geçtiğini düşünülen kelimelerdeki ses değişmeleri üzerinde durulacaktır

Özet İngilizce :

In this paper, firstly Tuvan-Mongolian dictionary has been surveyed and similar words between Tuvan and Mongolian have been determined. And to those words in question, their forms in Old Mongol have been added through Mongolian-Turkish dictionary. As Mongolian-Turkish dictionary contains also modern forms of Mongolian words, the words surveyed have been confirmed. Thence the data has been derived from over than one thousand words which are considered borrowing from Mongolian to Tuvan. In this study, instead of revealing from what languages those words descend, sound alternation in the words that are considered borrowing from Mongolian (even if it is from Turkic or another language) to Tuvan will be discussed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :