Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil Araştırmaları

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Köktürk harfli yenisey yazıtlarındaki kadını bildiren kelimelerin anlamına göre eski türklerde kadın imajı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü1
Görüntülenme :
361
DOI :
Özet Türkçe :

Makalede Köktürk harfli Yenisey yazıtlarında geçen ve kadını ifade eden kelimeler ele alınarak onların etimolojik yapısından ve anlamından hareketle Eski Türk kültüründe kadına nasıl bakıldığı saptanmaya çalışılmıştır. Örneğin, kişi kelimesinin hem erkeği, hem de kadını bildirmesi Eski Türklerde erkekle kadının aynı seviyede algılandığını göstermektedir. Ebçi kelimesinin morfolojik yapısı ve leksik anlamı kadının daha çok evde oturduğunu ve ev işleriyle uğraştığını gösterir. Sonuç olarak Eski Türklerde kadının daha çok aile içindeki görevi ve yerine göre adlandırıldığı, onlara hor bakılarak ikinci sınıf olarak algılanmadığı ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

In this article discussed the words which passed at the Kokturk lettered Yenisey inscriptions and expresses the women. And tried to determine how to looked at the woman in the old Turkish culture by considering the etymological structure and meaning of these words. For example, the word kishi informs men as well as women. This shows that in the old Turkish culture men and women are perceived as the same level persons. Morphological structure and lexical meaning of the word ebchi indicates that the women more staying home and dealing with household chores. As a result, has emerged that in the old Turkish society womans named according to the role within the family.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :