Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de e-devlet uygulaması ve e-devletin bürokrasiye etkisi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
325
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin amacı e-devletin Türkiye'de geldiği noktayı, vatandaşların e-devlet uygulamasına tepkilerini, Birleşmiş Milletler ülkeleri içerisinde e-devlet altyapısı, katılım ve e-devlet okuryazarlığı açısından Türkiye'nin yerini ortaya koymak ve e-devletin bürokratik yapı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmamız bize göstermiştir ki, Türkiye'de vatandaşın e-devlete tepkisi olumlu olmakla birlikte, yazılım, donanım, personel ve ağ bağlantısı gibi teknolojik ve insani altyapılar tamamlanamadığı için e-devlet uygulamaları istenilen seviyeye gelememiş, bunun neticesinde Türkiye dünya e-devlet gelişim indeksinde 69. sırada kalmıştır. Bahsedilen problemler aşıldığında Türkiye en azından ekonomisiyle orantılı bir sıraya gelecektir. Ayrıca e-devlet uygulamasının yaygınlaşması ile bürokrasi rahatlayacak, iş yükü ve kaynak kullanım masrafları azalacak, arşivleme kolaylaşacak ve işlem sürelerinin önemli ölçüde kısalmasıyla bürokrasi hantal yapısından kurtulup güçlenecektir.

Özet İngilizce :

The aim of this article is to exhibit the e-government's position in Turkey, citizen's reaction to implementation of e-government, Turkey's position in terms of e-government infrastructure in United Nations countries, participation and e-government literacy and research the effects of egovernment on bureaucratic structure. According to this study, in Turkey, citizen's reaction against egovernment is positive as well as e- government applications have not reached the desired level because of infrastructures such as software, hardware, personnel and network connection were not completed, as a result, Turkey was staid in 69th row in the world e-government development index. If mentioned problems exceeded, at least, Turkey will come to row that is proportional with its economy. In addition, with the widespread implementation of e-government, bureaucracy will relax, labor force and costs of resource use will decrease, archiving will be easy and bureaucracy will discard its clumsy structure and get strong by the decreasing of processing time significantly.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :