Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe dersi öğretim programı’nın kavram öğretimi açısından incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi, Türkçe Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

Kavram öğretimi, anadili ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde öne çıkan konulardan biridir. Bir dilin öğretilmesi sürecinde, o dile ait kavramların/sözcüklerin bireylerce algılanması, zihinlerinde oluşturulması ve temel dil becerilerinin (okuma, yazma, dinleme, konuşma) kullanım sürecinde doğru ve etkili bir biçimde yer alması önemli ve gereklidir. Bu çalışmanın amacı, anadili olarak Türkçenin öğretiminin uygulanma sürecinde büyük rol oynayan ilköğretim ikinci kademe Türkçe Dersi Öğretim Programı'nı kavram öğretimi açısından değerlendirmektir. Söz konusu programda kavram öğretimi; temel dil becerileri ve dilbilgisi alanları göz önünde bulundurularak kazanımlar, etkinlikler ve açıklamalar açılarından incelenmiştir.

Özet İngilizce :

Concept teaching is very important issue in terms of Turkish language teaching as native language and foreign language. Perception of concepts and words, to create them in the mind and using accurate and effective with basic language skills (reading, writing, listening and speaking) is very important in the process of language learning. The aim is this study, to analyze middle school Turkish Language Curriculum that has an important role in practice process of Turkish language teaching as native language in terms of concept teaching. In the curriculum, basic language skills and teaching grammar analyzed about acquisitions, activities and their explanations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :