Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanayileşmede beşeri sermayenin önemi : örnek gap bölgesi

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi, iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,1, Dicle Üniversitesi Ergani Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
322
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik kalkınma ya da sanayileşme, altyapı yatırımlarına özellikle beşeri altyapı yatırımlarına bağlıdır. Altyapı yatırımları ve eğitim seviyesi yüksek ülkelerde kalkınma ve teknolojik gelişme de yüksektir. Gelişmekte olan ülkelerde ise hem altyapı yatırımları hem de eğitim seviyesi düşüktür. Az gelişmiş bölgelerin geri kalma nedenlerinin başında yer alan önemli faktörlerden bir tanesi de budur. Az gelişmiş bölgelerde piyasanın küçüklüğü, hane halkının gelir seviyesinin düşüklüğü ve sermaye birikiminin yetersizliği eğitimi etkilemektedir. Özellikle kırsal alandaki yüksek doğum oranlarından kaynaklanan hızlı nüfus artışı da gelişmeyi engelleyen başka bir faktördür. Bu makalede bölge sanayileşmesine önemli katkısı olacağı düşünülen altyapı yatırımları ile eğitim faaliyetleri arasındaki ilişkiler ele alınacak ve incelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Economic development or industrialization depends on infrastructure investment, especially on human infrastructura investments. In countries which have a high infrastructura investments and education level, development and technogical progress are also high. I addition, this is one of the leading reasons for being an underdeveloping region. In underdeveloping regions,smallnes of market, lowness of income level and insufficiency of capital saving affect edication. Particularly, rapid population increase due to high chilbirth rates in rural areas is another factor affecting development. İn this study,the relations between infrastructure investments and education activities which are taught to contribute a lot to the ındustrialization of region are discussed and examined.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :