Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğretmenlerinin kamu personeli seçme sınavına (kpss) yönelik görüşlerinin belirlenmesi (kars ili örneği)

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi, Z. G. Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
466
DOI :
Özet Türkçe :

Yapılan bu araştırmada ilköğretim öğretmenlerinin KPSS'ye yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. KPSS ile ilgili alan yazın incelendiğinde konuya ilişkin yeteri kadar bilimsel araştırmanın yapılmadığı, yapılan araştırmaların ise sınırlı olduğu görülmüştür. Yapılan çalışma bu yönüyle önemli görülmektedir. Çalışmanın örneklemini Kars'ta il merkezinde görev yapan 310 ilköğretim öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmenler, KPSS'nin Milli Eğitim'in aradığı temel niteliklere sahip adayları seçmekte yetersiz kaldığını düşünmektedir. Öğretmenlere göre; KPSS'nin öğretmen seçmede nitelikli bir sınav olmadığı, objektifliği sağlamadığı, büyük oranda eğitimdeki gelişmeleri kapsayan güncel bir sınav olmadığı, öğretmen adaylarının ruh sağlığını bozduğu, öğretmenleri ezbere ittiği, adaylardan yüksek performans beklendiği görüşleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmen atamalarında farklı ölçütlerin de yer alması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

This research conducted aims determining the point of view of the primary school teachers about KPSS. When researches about KPSS are analyzed, it was seen that there is not enough scientific research conducted on the issue, or very limited researches are conducted. Therefore, this research has utmost importance. The study sample of 310 primary school teachers are working in Kars province. According to the results; teachers think KPSS exam is incompetent to select the candidates who must have basic qualities of a teacher, which Ministry of Education requires. According to the teachers; KPSS is not a qualified exam to select the teacher, and doesn't provide objectivism, damages the mental health of teachers, doesn't include topical information, shepherds the teachers toward memorization and figured high success from candidates. Furthermore, there exists different criteria should come up to select the teachers. In the teacher-proficiency side of the research, asking a branch based questions in KPSS is discountenanced by a teacher as well.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :