Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hemşirelerin iş tatmin düzeyleri: sivas ili örneği

Yazar kurumları :
Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
379
DOI :
Özet Türkçe :

Hemşirelerin mesleklerinde yaşadıkları iş tatmin düzeyini tespit etmek amacı ile Sivas merkezdeki kamu hastanelerinde çalışan 329 hemşireye anket uygulanmış, verilen cevaplar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan 329 hemşirenin %42,49'u mesleklerinde iş tatmini yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Hemşirelik mesleğinin, çalışma koşulları, fiziksel ortamları, nöbet sistemi, ücret, mesleki riskler, yoğun çalışma temposu, çalışmalarının takdir görmemesi, terfi, yükselme olanaklarını yeterli olmaması, adil ve şeffaf yönetim anlayışının olmaması, rol ve iş tanımındaki belirsizlikler, mesleğin toplumdaki imajının iyi olmaması, eşitsizlik gibi faktörlerin bu yüzdelik dilimleri ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Yaşanan bu olumsuz durumlara bağlı olarak hemşirelerin %68,4'ü başka bir iş yapmak istediğini, %49,9'u mesleğinden ayrılmayı düşündüğünü, %42'si işinde mutlu olmadığını, %63,5'i yaptığı işi başkasına tavsiye etmeyeceğini belirtmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The survey has been applied on 329 nurses working at public hospitals in Sivas city centre in order to determine the level of labor satisfaction that nurses have had at their jobs and the answers given have been evaluated statistically. %42,49 oj nurses who have joined the survey have mentioned that they dont have labor satisfaction in their jobs. We can say that these percentage sections have been exposed by some factors such as working conditions, physical environment, shift system, salary, occupational risk, intense working conditions, not to be distilled, promotion, inadequate promotion possibilities, not to be mentioned well among the society and inequality in nurse occupation. As a result of all these negative situations they have had, %68,4 of nurses want to do another job. %49,9 of them think leaving the job, %42 arent happy with their jobs and %63,5 dont advise their job to someone else.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :