Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Diyarbakırlı said paşa divanı divandaki sade türkçe şiirler ve şairin hikmetli beyitlerine ali emiri efendi’nin yazdığı nazireler

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
708
DOI :
Özet Türkçe :

Makalede Diyarbekirli Sa'id Paşa'nın kısaca hayatı, şiirlerini topladığı mürettep divanı hakkında bilgi verilmektedir. Şiirleri şekil ve içerik yönünden incelenmekte, sırf Türkçe kelimelerle yazdığı şiirler ve hikmetli beyitlerinden örnekler sunulmaktadır. Çalışma üç bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde Diyarbekirli Sa'id Paşa'nın hayatı ve eserleri hakkında özet bilgi verilmiş, Sa'id Paşa'nın şairliğini öne çıkaran eserlerinden Divançe-i Eşar'ı şekil ve içerik yönünden incelenmiştir. İkinci bölümde, Divan'daki sırf Türkçe yazdığı şiirler ele alınmış, aruz vezniyle Türkçe şiir yazmada karşılaştığı zorluk tespit edilmiştir. Son bölümde ise, Diyarbekirli Ali Emiri Efendi'nin, Sa'id Paşa'nın hikmetli beyitlerine yazdığı nazireler incelenmiştir. Sa'id Paşa, Klasik Türk şiirinde, hakîmâne üslûpla şiir yazan şairlerin sonuncusudur. Çalışmanın son bölümünde, Nabi tarzının son temsilcisi Sa'id Paşa'nın, hikmetli beyitlerindeki ana temalar, Ali Emiri Efendinin beyitlerindeki temalarla karşılaştırılarak açıklanmıştır.

Özet İngilizce :

In this article, was given information Sa'id Pasha's (of Diyarbekir) briefly life and organized the Divan that collects his poems. The poems was examined form and content in the Divan. Examples has presented from in pure Turkish was written poetry and philosophical couplet. The article is consists of three sections. In the first chapter, Sa'id Pasha's life and works was given summary information. Divançe-i Eşar that reveals the poetical direction him, was examined. In the second section, The pure Turkish poems has been determined in Divan and the difficulties countered on writing pure Turkish words with aruz measure poet. In the last section, Ali Emiri's naziras on Sa'id Pasha's philosophical couplets has been examined. Sa'id Pasha is the last of poets by the poems with philosophical style. In the last section of the studies has been describes main topics in the Sa'id Pasha's (who the last of Nabi's style) philosophical couplets.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :