Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dicle üniversitesi kampüs alanının jeomorfolojik özelliklerinin belirlenmesinde morfometrik analizler

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Eğitim Fak. 1
Görüntülenme :
402
DOI :
Özet Türkçe :

Jeomorfoloji çalışmalarında morfometrik analizler önemli ipuçları verir. Bir alanın jeomorfolojik gelişimi ve topoğrafik karakterine ilişkin faktörlerin aydınlatılması açısından bu gereklidir. GIS teknolojisi ve sayısal haritalarla birlikte bu analizler çok daha kolay bir şekilde yapılabilir hale gelmiştir. Bunların başlıcaları hipsometri (alan/yükseklik) analizleri (HI); enine profil analizleri, ve vadi tabanı genişliğinin vadi yüksekliğine oranı (Vf indeksi) hesaplamaları, bakı ve eğim analizleri, vadi yoğunluğu ve yükselti frekans analizleri, Nisbi Rölyef (Relative Relief) analizleridir. Bu çalışmada Dicle Üniversitesi Kampus planlama ve bilgi sistemlerine ve topoğrafik verilere altlık olmak üzere kampus alanının sayısal haritalarla GIS ortamında morfometrik saha anlizleri yapılmış ve yorumlanmıştır.

Özet İngilizce :

Morphometric Analyses give important clues in geomorphologic studies. It is necessary in terms of illuminating the factors related to morphological evolution and topographical character of a field. Via GIS technology and Digital maps these analyses are carried out far easier. The main of them are hypsometric curve analysis, Horizontal cross sections and ratio of valley-floor width to valley height Slope and aspect analyses, valley intensity and frequency of elevation analysis and Relative Relief analysis). In this study the mophometric field analyses of the campus in the GIS environment with numerical maps were done and commented in order that they will be the footing to the Dicle University Campus planning, information systems and topographical data.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :