Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Danışmanlı dil öğretim yöntemi ve türkiyedeki yabancı dil öğretimi bağlamına uygunluğu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü1
Görüntülenme :
360
DOI :
Özet Türkçe :

Danışmanlı Dil Öğretim Yöntemi, yabancı dil eğitiminde belli bir yeterlilik düzeyine ulaşmış öğrencilerin yabancı dil öğrenme sürecinin başında bulunan öğrencilere bilgi, danışmanlık ve öğretim desteği sağlamaya yönelik alternatif bir dil öğretim yöntemidir. Bu çalışmada, ABD'de yetişkinlerin yabancı dil öğrenmelerine yönelik olarak geliştirilen ve Avrupa'da başarılı uygulamaları olan bu yöntemi yakından tanımak, güçlü ve zayıf yönlerini saptamak, eğitim sistemimize uygun olan ve uygun olmayan noktaları belirlemek, yetişkinlerin yanında ilköğretim, ortaöğretim ve lisans öğrencilerinin yabancı dil öğrenmelerine uygun olup olmadığını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Söz konusu yöntemin ortaya çıkışına zemin hazırlayan sosyal ve felsefi unsurları irdelemeye yönelik bu çalışma, Rogers ve Curran'ın öğrenci–öğretmen (danışan-danışman) rolü ile ilgili görüşleri analiz etmekte ve bir senteze ulaşmaya çalışmaktadır. Öğrencinin yabancı dili öğrenme süreci ile dersin işlenişi beş aşamada incelenmiştir. Her iki dile hâkim öğreticilerin (danışmanların) yetiştirilmesi, yöntemin uygulanmasına uygun fiziki çevrenin oluşturulması ve gerekli eğitsel araç-gerecin sağlanması durumunda, bu yöntemin üniversite çağındaki gençler ile yetişkinlere yabancı dil öğretmede başarıyla uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Counseling Language Learning is an alternative language teaching method that entails provision of knowledge, counseling and teaching assistance to beginner-level students by those who have achieved a certain level of proficiency. This method was developed in the USA to address adult language learners' and Curran's views concerning student-teacher (client-consultant) roles and tries to achieve a synthesis. The language learning and teaching process is analyzed in five phases. It is concluded that this method can effectively be used to teach university students and adults if teachers are proficient in both L1 and L2, physical environment is adjusted as is proposed by the method, and educational materials are provided.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :