Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cumhuriyetten günümüze insan hakları ve demokrasi kavramları açısından sosyal bilgiler dersi eğitim programının incelenmesi

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
324
DOI :
Özet Türkçe :

İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programları Türkiye'de II. Meşrutiyetten beri uygulanmaktadır. İnsan Hakları ve Demokrasi kavramı açısından Cumhuriyet'ten günümüze Sosyal Bilgiler Eğitim programlarının incelenmesi konulu bu araştırmada, II. Meşrutiyetten günümüze kadar yayımlanmış olan ilkokul, ortaokul ve ilköğretim okulu sosyal bilgiler programları müfredatlarındaki insan hakları ve demokrasi kavramlarının taşıdığı ilkeler ve bu kavramların müfredatlardaki konumu ile alakalı gelişim süreci kronolojik olarak sosyal bilgiler eğitim programları çerçevesinde incelenmiştir. Bu nedenle çalışmada, tarama modeli içinde yer alan tarihsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada tarihsel yöntem kullanıldığından veri kaynakları olarak, 1908'den günümüze kadar yayınlanan İlköğretim sosyal bilgiler müfredatlarının tamamında insan hakları ve demokrasi konularına içeriksel olarak yer verilmiştir; fakat ilkesel olarak müfredatlarda değişiklikler göze çarpmaktadır.

Özet İngilizce :

Turkey II. Primary constitutional monarchy that has been applied to Present Concepts of Human Rights and Democracy in Social Science Education Programs The course of this research by the Curriculum programs, II. Constitutional monarchy that was released to the present elementary school, middle school and elementary school social studies programs carried by the concepts of human rights and democracy location of these concepts and principles relevant to the development process were examined in chronological order. This study, therefore, the historical method used in the screening model. Historical research methods used, data sources, since 1908 Elementary social studies curriculum to all human rights and democracy published in contextual issues are included in, but it stands out, in principle, changes in curricula.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :