Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A systemic-functional analysis of two short stories

Yazar kurumları :
malliday@gmail.com1
Görüntülenme :
318
DOI :
Özet Türkçe :

The shortcoming in most textual analyses is their dependence on contestable and value judgments of literary critics. However, such prescriptive commentary is not instrumental in exploring multiple meanings encoded in grammar. This necessitates a linguistic analysis of texts, which demonstrates how and why a text gets to be the way it is as well as the reader interprets it in the particular way. For this reason, the functional text analysis undertaken in this study aims to investigate the similarities and differences between two short stories and is performed with regard to Halliday's Functional Grammar. The linguistic data were analyzed by using the functional grammatical analysis method, while frequencies and percentages were calculated for each functional category by using Excel. Consequently, how interpersonal relationships are created within texts, how information is organized in texts and how the ideological positions of writers are implanted in texts were shown and interpreted.

Özet İngilizce :

Çoğu metinsel çözümlemedeki eksiklik edebiyat eleştirmenlerinin tartışılabilir değer yargılarına dayanmalarıdır. Ancak bu tür buyurgan yorumlar dilbilgisine kodlanmış çoğul anlamları araştırmada yararlı değildir. Bunun için bir metnin nasıl ve neden o biçimi aldığını ve okuyucunun belirli bir biçimde yorumladığını gösteren dilbilimsel bir çözümleme gereklidir. Bu nedenle, bu çalışmada uygulanan işlevsel metin çözümlemesi iki kısa öykü arasındaki benzerlik ile farklılıkları araştırmayı amaçlamış ve Halliday'in İşlevsel Dilbilgisine göre gerçekleştirilmiştir. Dilsel veriler işlevsel dilbilgisel çözümleme yöntemi kullanılarak çözümlenirken her işlevsel ulam için sıklık ve yüzdeler Excel kullanılarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, metinlerde kişilerarası ilişkilerin nasıl yaratıldığı, bilginin nasıl düzenlendiği ve yazarların ideolojik görüşlerinin metinlere nasıl işlendiği ortaya konmuş ve açıklanmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :