Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xviii. yüzyıl şâirlerinden şeyhülislâm yahyâ tevfîk efendi hayatı, sanatı ve eseri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
414
DOI :
Özet Türkçe :

Şeyhülislâm Yahyâ Tevfîk Efendi (1716-1791) İstanbul’da doğmuştur. Tezkirelerde şâirin hayatı ve edebî kişiliği hakkında sınırlı bilgiler yer almaktadır. Şâir hakkında bilgi veren kayaklar ve şâirin Dîvân’ı incelenerek hayatı ve edebî şahsiyeti ortaya konmuştur. Şeyhülislâm Yahyâ Tevfîk Efendi’nin şiirlerinde içerik bakımından bir çeşitlilik görülse de Nâbî etkisi açıkça kendini hissettirir. Şiirlerinde tarih manzumelerine ağırlık vermesi şâirin içinde yaşadığı topluma kayıtsız kalmadığının göstergesidir. Üslûp bakımından ise orijinal sayılabilecek bir farklılık gösterememiştir. Üç bölümden oluşan bu çalışmayla Şeyhülislâm Yahyâ Tevfîk Efendi’nin hayatı, sanatı ve eseri aydınlığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. 

Özet İngilizce :

Şeyhülislâm Yahyâ Tevfîk Efendi (1716-1791) was born in Istanbul. There are limited knowledge in the source documents about the poet’s life and his literary style. By investigating the source that contains information on the poet and his collected poems (divan) it has been introduced his life and his literary style. Although there is a variety in contents in his poems, the effect of Nâbî is obvious. It is the sing of public awareness of the poet that his poems contain lots of historical piece of verses. His style can not be evaluated as containing specific differences. In this work, consisting of three parts, it has been tried to clear up Şeyhülislâm Yahyâ Tevfîk Efendi’s life, art and work.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :