Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplumsal değerler ve medya etiği

Yazar kurumları :
Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
508
DOI :
Özet Türkçe :

Belli bir zamana kadar hiçbir sistemin ya da teknolojinin ulaşamayacağı kadar insana aynı anda ulaşmak kitle iletişim araçları vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Bu durum medyaya çok büyük görev ve sorumluluk yüklemektedir. Medyanın toplumsal değerlerin dışına çıkıp kendi sanal dünyasını oluşturması ve etik anlayışını sarsıcı yayınlar, politikalar yapması mümkün olduğu gibi medya, etik sınırlar çerçevesinde toplumsal değerlerle çatışmayan, toplum yapısı dinamiklerini göz ardı etmeyen yayınlar yaparak sağlıklı bir toplum oluşturma imkânına da sahiptir. Çalışmamızda, amacımız kitle iletişim araçlarının, toplumsal değerlerle çatıştığı ve toplum etiğiyle örtüşmediği zaman, toplumun kültürel açıdan yozlaşmasına ve toplumun medyaya karşı güveninin azalmasına neden olduğunu göstermeye çalışmaktır. Çalışmamız, farkında olarak ya da olmayarak toplumsal değerlerden uzak yayın yapan medyanın bu gerçeği görmesine yardımcı olması açısından önem arz etmektedir. Araştırmamızda yöntem olarak içerik çözümlemesi yöntemi uygulanmıştır. Çalışmamızda güdülen amaç azda olsa gerçekleştirilebilirse, kitle iletişim araçları tarafından yapılan yayınların medya etiği çerçevesinde yapılmasına, bu sayede medyayla toplumsal değerlerin çatışmasının önlenmesine ve toplumun daha sağlıklı gelişmesine katkı sağlanacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Until the reach of any system or a particular technology was realized through the mass media to reach people at the same time. It's that man, without any notion of a place and time in a very short period of time, easy access to the media at the same time a very big way and imposes duties and responsibilities. Create their own virtual world of the media to move out of social values and the ethical concept of staggering publications, such as policies, it is possible to do, the media, within the limits of social values conflict with ethical, social structure by making the publications that do not ignore the dynamics of creating a healthy community features In our study, our goal is mass media publications, social values and social ethics conflict overlap time of the media, community and society in terms of cultural degeneration is caused by a decrease in confidence, to demonstrate against the media,. The study, by not being aware of or away from social values to help you see the broadcast media is important in this truth. We aim pursued occurs small amount, the mass media by making the publications within the framework of media ethics, social values, so that the media will contribute to the development of conflict prevention and a healthier society

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :