Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhammet bayram han şiirlerinin vezin (ölçü) özellikleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi1
Görüntülenme :
569
DOI :
Özet Türkçe :

Vezin mevzusu Doğu klasik edebiyatı ilminin önemli konularından biridir. Şiirlerin ifade ve tasvir güzellikleri, kafiye kuruluşu yanısıra onların musikisini, uyumunu iyi duymak ve anlamak için şiirlerin vezin özelliklerinin de araştırılması önemlidir. Bayram han siirlerinin vezni de bu anlamda çok ilginçtir. Bilindiği gibi arzuzun 10 nevi mevcuttur. Bayram han bunlardan yedisini kendi şiirelerinde kullanmıştır. Şair 133 şiirinden (kaside, gazel, kıta, ferdiyat) 41’ni hezec, 44’nü remel, 28’ni müzare, 10’nu müctes, 3’nü recez, 4’nü mütekarib ve 3’nü hafif bahirlerinde yazılmıştır. Bu araştırmada Muhammed Bayram hanın 'Türk' ve 'Fars' divanlarındakı eserlerin vezin özellikleri ve nevleri araştırılmıştır.

Özet İngilizce :

Meter is one of the important and the principal subjects of East Classic literature. İt is important to analyse meter varieties for understand and feel harmony, expression and description beauties of poems and its rhyme and music. That is why the meter of Bayram han’s poems is interesting for us. This study research on meter properties and varieties of poems in Muhammed Bayram’s Turkish and Persian Divans.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :