Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Masalların öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi: diyarbakır örneği

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
605
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, birinci sınıf öğretmenlerinin masal üzerine düşüncelerini tespit etmek ve değerlendirmektir. Araştırma 2011-2012 eğitim öğretim yılının ilk yarısında Diyarbakır kent merkezinde görev yapan ve birinci sınıfları okutan on dokuz öğretmenin görüşleri doğrultusunda şekillenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden özel durum çalışmasının kullanıldığı bu makalede elde edilen bulgular, dokuz kategoride değerlendirilmiştir. Her öğretmene daha önceden hazırlanan dokuz soru sorulmuş alınan yanıtlar üzerine yorumlar yapılmış ve çeşitli tablolar kullanılmıştır. Ayrıca her kategoride çalışmaya katılan öğretmenlerden bazılarının görüşleri aynen aktarılmıştır. Bu kategoriler; öğretmenlerin kendi cümleleri ile yaptığı masal tanımları, masalların çocuk gelişimine olumlu ve olumsuz etkileri, anlatılan masal türleri, masal anlatma teknikleri, çocukların masallardan nasıl etkilendikleri, masal anlatımında hangi temaların tercih edildiği, çocukların dinlemekten en çok hoşlandığı masal türleri, masal anlatma nedenleri ve masal seçiminde dikkat edilen hususlardır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study, first-class teachers to identify and evaluate their thoughts on fairy tales. In the first half of the 2011-2012 academic research, working in the city center of Diyarbakir, and the first classes were shaped by the views of teachers who teach nineteen. Qualitative research methods used in this article is a special case study findings were evaluated in nine categories. Each teacher received a pre-prepared answers to the nine questions asked in the comments on the various statements made and used. In addition, the same in each category were transferred to the views of some teachers participating in the study. These categories of teachers' descriptions of their sentences with his tale, the positive and negative effects of the development of children's tales, fairy-tale types are described in the tale telling techniques, how children are affected by fairy tales, fairy tale themes are preferred in which the expression of the children's favorite fairy-tale types of listening, story telling reasons and the tale of the factors that are considered in the selection.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :