Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Karacaoğlan şiirlerinde estetik değerler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
499
DOI :
Özet Türkçe :

Karacaoğlan, duygularını ifade ederken belli bir estetik tavır çerçevesinde belirtmiştir. Şiirinde öne çıkan orantısal kavramlar hem sayılar hem de şekille ilintilidir. O, şekilde ve rakamlarda orantıyı, armoniyi aramıştır. Şair, derin kültürel kökleri olan güzel, iyi ve yüce kavramları birer estetik değer olarak şiirlerine içkinleştirmiştir. İyilik kavramını, bireysel kazanımlardan öte toplumun değerlerini kapsayacak şekilde kullanarak farklı bir yaklaşım içindedir. Bu şekilde insancıl kaygıların peşine düşerek egemen erkin dışına çıkmaya uğraşır. Çalışma, Karacaoğlan şiirlerini modern estetiğin perspektifi açısından inceleyip şiirlere güncellik ve felsefi bir boyut kazandırmayı amaçlamaktadır. Ele alınan şiirler, Knabe'un adı geçen yapıtının "La Genèse de l'esthétique moderne" bölümünde edebi eserin estetik bilimi bakımından incelenmesi konusunda verdiği bilgiler doğrultusunda incelenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Karacaoğlan exprime ses sentiments dans un cadre esthétique. Il donne une grande importance à l'harmonie et à la proportion des formes et des chiffres. Le poète installe dans ses poèmes les notions le beau, le bien et le haut qui ont des profondes liaisons culturelle. Son approche à la conception de la bonté est tout différente et surindividuelle. Sa bonté conserne plutôt les profits de la société. Ainsi, il déborde la compréhension dominante en remettant à la suite des soucis humanitaires. Ce travail a pour but de faire gagner une dimention philosophique aux poèmes de Karacaoglan.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :