Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çokkültürlülük projesi: e-twinning uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD 1, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi2
Görüntülenme :
617
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı çokkültürlülük projesi kapsamında e-Twinning uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Bu temel amaç doğrultusunda öğrencilerle nitel araştırma yaklaşımlarından yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırmaya toplam 20 öğrenci katılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonunda öğrencilerin e-Twinning uygulamasını uluslararası bir proje, farklı kültürleri tanıma, farklı ülkelerle işbirliği yapma, yabancı dil öğrenme olarak tanımladıkları görülmüştür. Aynı zamanda öğrenciler, işbirliği yapma, kendine güven duyma, farklılıkları bir kültür olarak görme, yabancı dili geliştirme gibi beceriler edindiklerini belirtmişlerdir. Ancak,yabancı dilde konuşma ve görev dağılımı gibi konularda sorunlar yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The main objective of this study was to determine students' perspectives on the applications of the e-Twinning. The survey data were collected through the semi-structured interviews. The data were collected 15 girls and 5 boys total 20 students participated. The data was analyzed via content statistics. At the end of the e-Twinning applications the students have been described as an international research project, , the recognition of different cultures, different countries to cooperate, learning a foreign language. Furthermore, the students have been such as the co-operation, self-confidence, seeing differences as a culture, development of foreign language skills. On the other hand, it was obtained that the students had some troubles in practice such as speaking a foreign language and task allocation problems.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :