Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Becerişsel alan, erişimin ölçülmesi ve bazı kavramların türkçe karşılıkları: erişim (performance), bellilendirme (assessment), çıkın (portfolio), bellik (rubric)

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1
Görüntülenme :
598
DOI :
Özet Türkçe :

Becerişsel alan davranışlarının büyük çoğunluğu ya da laboratuvar çalışması, konuşma hazırlama ve yapma, beden eğitimi, bir otomobilin motoruna ayar yapma, bir müzik aletini çalma, bir rapor yazma, deney yapma ile ilgili ve benzeri beceriler, erişim bellilendirmeleri (performance assessment) adı altında ölçülmekte ve bellilendirilmektedir. Bademci (2000; 2007) tarafından, "performance","assessment", "portfolio", "rubric" terimlerine, Türkçe karşılıklar olarak, sırasıyla, "erişim", "bellilendirme", "çıkın", "bellik" önerilmiştir. 1990'ların başlarında, Türk eğitim, bilim ve sisteminde bilişsel alanda erişim [performans] ölçme teknikleri ve araçlarının kullanılmasının gereğini vurgulayan Bademci'nin (1993; 1994c; 1994e; 1997; 1998; 1999a; 2000; 2001a; 2001b; 2002) çalışmaları, Türk eğitim, bilim ve sisteminde erişim ölçme ve bellilendirmenin "postmodern dönem"ini başlatmıştır.

Özet İngilizce :

Most of the psychomotor domain behaviors or skills related with laboratory work, preparing and presenting a speech, doing gymnastic, tuning a car's engine, playing a musical instrument, writing a report, doing an experiment and similar skills are measured and assessed under the name of performance assessments. Bademci (2000; 2007) has proposed "erişim", "bellilendirme", "çıkın", "bellik" respectively as Turkish equivalents for the terms of "performance", "assessment", "portfolio", "rubric". At the beginning of 1990s, the works of Bademci (1993; 1994c; 1994e; 1997; 1998; 1999a; 2000; 2001a; 2001b; 2002) who emphasized the necessity of the usage of performance measurement techniques and instruments in cognitive domain in Turkish education, science and system has commenced the "postmodern period" of the performance measurement and assessment in Turkish education, science and system.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :