Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

6-8. sınıflarda dil bilgisi etkinliklerine ilişkin öğretmen görüşleri

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Elazığ Avukat İbrahim Gök İlköğretim Okulu2
Görüntülenme :
500
DOI :
Özet Türkçe :

Her dilin olduğu gibi Türk dilinin de dil bilgisi kuralları vardır. Bu kuralları bilmek ve aktarabilmek önemlidir. Bu kuralların öğretildiği yerler olan okullarda en önemli araç Türkçe çalışma kitaplarıdır. Bilindiği gibi yeni Türkçe öğretim programında yapılandırmacı yaklaşım esas alınmış ve dil bilgisi etkinlikleri de bu çerçevede hazırlanmıştır. Bu çalışmanın amacı Türkçe çalışma kitaplarında yer alan dil bilgisi etkinliklerini Türkçe öğretmenlerinin görüşlerinden yola çıkarak değerlendirmektir. Bu çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Araştırma 2010-2011 eğitim- öğretim yılı güz döneminde Elazığ’da bulunan farklı ilköğretim okullarında çalışan 20 Türkçe öğretmeni (10 bayan ve 10 erkek öğretmen) üzerinde yapılmıştır. Araştırmada görüşme tekniği kullanılmış ve katılımcılara uzman görüşü alınarak önceden hazırlanan on dört açık uçlu soru sorulmuştur. Katılımcıların sorulara verdikleri cevaplar görüşme sırasında araştırmacı tarafından kısa notlar şeklinde yazılarak kaydedilmiştir. Görüşme sırasında kaydedilen cevaplar ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda yapılandırmacı yaklaşımın tam olarak bilinmediği, dil bilgisi etkinliklerinin yeterli düzeyde olmadığı belirlenmiştir

Özet İngilizce :

Like all languages, Turkish language has peculiar properties and grammar rules. It is important to know these rules and transfer them. Turkish language workbooks are the most important tools in the schools where these rules are thought. As it has known new Turkish language syllabus based on constructivist approach and also grammar activities prepared in this way. The aim of this article is to evaluate the grammar activities of Turkish workbooks based on the views of Turkish language teachers. Qualitative research technique was employed in this article. The research was performed with 20 Turkish language teachers (10 female and 10 male teachers) working in different primary schools in Elazığ in 2010-2011 academic year in the fall semester. Interview technique was used in the research and the participants were asked fourteen-open ended questions which are prepared before based on experts’ opinion. Participants' answers to questions written in the form of short notes during the interview were recorded by the researcher. The responses recorded during the interview were analyzed in a detailed way and evaluated. As a result of evaluation, it is determined that the constructivist approach isn’t known exactly and grammar activities weren’t sufficient.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :