Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1992’den günümüze yaz olimpiyat oyunları afişlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi1
Görüntülenme :
555
DOI :
Özet Türkçe :

Olimpiyat oyunları, ülkelerin dünya üzerinde bulunduğu konumlarını, sahip olduğu teknolojilerini, yerel kültürlerini, sosyal yapılarını ve politikalarını tanıtması bakımından büyük bir organizasyondur. Ayrıca olimpiyat oyunları organisayonu, uluslararası alanda bir kimlik oluşturma süreci olarak da görülebilir. 1912’den beri olimpiyatlar için seçilen kentler, hem yerel hem de uluslararası arenada ülkelerini tanıtmak için görsel iletişim adına bir takım tasarımlar oluşturmuşlardır. Bu tanıtım amaçlı hazırlanan tasarımlardan biri de olimpiyat oyunlarının resmi afişleridir. Afiş, reklam ve tanıtım sektörünün en güçlü medyaları arasında yer alan, kitlelere aktarılması amaçlanan bilgi veya mesajı geniş olan ve zaman içinde aktaran bir görsel iletişim aracıdır. 1924 ChamonixFransa kış olimpiyat oyunlarıyla birlikte başlayan tanıtım organizasyonları resmi olimpiyat afişleri, o tarihden beri en belirgin reklam-tanıtım unsuru haline gelmiş ve bugün de tanıtım kampanyalarının başında yer almaktadır. Bu araştırma 1992-2008 yılları arasında gerçekleştirilen yaz olimpiyat oyunlarının resmi olimpiyat afişlerinin kültürel, teknolojik ve ait olduğu dönemin özelliklerini dolaysız bir biçimde aktarıp aktarmadığı, mesaj, mesaj-imge bütünlüğü, sözel hiyerarşi, farkedilirlik kriterleri ile tipografik karakterlerin biçimle ilişkisi arasında yapılan incelemeleri kapsamaktadır. Ayrıca bu araştırmada bir afiş tasarımında dikkat edimesi gereken unsurlar üzerinde durulmuş ve araştırma sunucunda yapılan analizlere göre öneriler geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

Olympic games are big organisations because the countries can introduce their locations in the world, their technologies, their local cultures, social structure and political line. The olympic games organisations can also be regarded as a process of forming an identity in the international platform. The cities which were chosen to host the olympics since 1912, have formed some designs for visual communication in order to introduce their countries in both local and international arena. One of these designs which were prepared for presentation is the official poster of the olympic games. Poster is a mean of visual communication which takes place among the strongest media of the advertisement and introduction sector, and which informs of the information or message which is aimed to be notified to the mass of people in large area and time.The introduction organisations official olympic posters which started together with the 1924 Chamonix-France winter olympic games, have become the most distinctive advertisement-introduction item since then, and today it’s at the top of the introduction campaigns. This research includes the examinations of the official olympic posters of the summer olympic games which were held between 1992-2008 in cultural, technological ways and it examines if it reflects directly the properties of the era it belongs to, the message, the message-image unity, oral hierarchy, sensibility criteria and the relation of the typographic characters with the form. Also, with this research, items to be paid attention to design a poster, have been emphasized and advices have been given according to the analysis which were made as a result of this research.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :