Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

I.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (UUBK 2015)

 • I. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (UUBK 2015), Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından 23-24 Ekim 2015 tarihlerinde Konya’da düzenlenecektir. Kongrenin ana teması “Sosyal Sermaye” olarak belirlenmiştir.

   

  Kişi ve kurumlar arası güvene dayalı ilişkilerin ekonomik açıdan incelenmesi olarak tanımlayabileceğimiz “sosyal sermaye” ülkelerin gelişme süreçlerinde oldukça büyük bir öneme sahiptir. Sosyal sermayenin yüksek oluşu hayatın her aşamasında maliyetleri düşürmekte ve gelişmişliği artırmaktadır. Dolayısıyla bilimin hemen her alanını kapsayan bu kavramı akademisyen ve iş dünyası ile birlikte ele almak, tartışmak ve ülkemiz açısından artırmak amaçlı bir araya gelmeyi umut etmekteyiz.

   

  2015 yılında ilk defa düzenlenecek olan kongre Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ev sahipliğinde düzenlenecektir. Kongre 23-24 Ekim 2015 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecektir. Kongre uygulamalı bilimler açısından en önemli uluslararası etkinliklerden birisi olma niteliğindedir.

   

  Kongrenin en önemli amacı Uygulamalı Bilimler alanlarında teorik ve ampirik çalışmaları teşvik etmektir. Kongre 2015 için seçilen ana tema “Sosyal Sermaye” olmuştur. Kongre alt konu başlıkları şu şekildedir:


  Sosyal Sermaye ve Aile
  Sosyal Sermaye ve Beşeri Sermaye
  Sosyal Sermaye ve Bilgi Ekonomisi
  Sosyal Sermaye ve Bilgi Toplumu
  Sosyal Sermaye ve Bölgesel Kalkınma
  Sosyal Sermaye ve Çocuk-Ergen Madde Bağımlılığı
  Sosyal Sermaye ve Çocuk-Ergen Suçluluğuna Etkisi
  Sosyal Sermaye ve Demokrasi
  Sosyal Sermaye ve Eğitim
  Sosyal Sermaye ve Ekonomi
  Sosyal Sermaye ve Entelektüel Sermaye
  Sosyal Sermaye ve Gelişme
  Sosyal Sermaye ve Girişimcilik
  Sosyal Sermaye ve Kültür
  Sosyal Sermaye ve Pazarlama
  Sosyal Sermaye ve Sivil Toplum
  Sosyal Sermaye ve Verimlilik
  Sosyal Sermaye ve Yenilikçilik
  Sosyal Sermaye ve Yönetim Alternatifleri
  Kongre dili İngilizce ve Türkçedir. Kabul edilen bildiriler basılı bildiri kitabında ve elektronik ortamda yayınlanacaktır.

   

  Kongrede ayrıca Konya’nın ekonomik potansiyeli ve altyapısına ilişkin özel bir panel düzenlenecek ve ülkemizde başarılara imza atmış Türkiye’yi küresel ölçekte temsil etme kapasitesine sahip bir iş adamının sunumu gerçekleştirilecektir.

   

  Kongre konuları kapsamında akademik olarak çalışmalar yapan araştırmacıların bildiri göndermek suretiyle katkı vermeleri bizi mutlu edecektir. 23-24 Ekim 2015 tarihlerinde Konya’da buluşmak ümidiyle…

   

  Prof. Dr. Ahmet DİKEN

   

  Kongre Dönem Başkanı