Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı

 •  

  Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, bölgenin mevcut ve gelecekteki ekonomik konularını tartışmak üzere bu alanda çalışma yapan araştırmacı ve karar vericileri bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

  Bu seneki konferans Tataristan özerk bölgesinin başkenti Kazan'da, Rusya'nın en eski üniversitelerinden biri olan Kazan Fedaral Üniversitesi'nin işbirliği ile yapılacaktır.

  Bildiri tesliminin aşağıdaki konulara vurgu yapacak şekilde olması beklenmektedir:

  Küreselleşme çerçevesinde ekonomik entegrasyon, bölgesel işbirliği, ekonomik birlikler ve uluslarası ticaret.
  Politik ekonomi ve uluslararası ilişkiler.
  Sürdürülebilir büyüme ve kalkınma, özellikle göç, fakirlik, sosyal güvenlik, sağlık ekonomisi ve yolsuzluk.
  Geçiş ekonomileri, özellikle özelleştirme, iktisadi özgürlük, girişimcilik, rekabet ve kurumsal yapı.
  Finans, küresel finansal kriz, merkez bankalarının ekonomi politikalarında rolü, bankalaşma yapıları ve sermaye piyasasının gelişimi.
  Enerji, doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi.
  Turizm sektörü ve büyüme potansiyeli
  Çevre ekonomisi
  Özet Son Teslim Tarihi : 30 Nisan 2015

  Bildiri Teslim Son Tarihi : 28 Haziran 2015

  İletilen bildiriler, sunumlar ve tartışmalar İngilizce, Türkçe ve Rusça olarak yapılacaktır. Her bilidiri İngilizce başlık ve İngilizce özete sahip olmalıdır.

  İngilizce özetler ve bildiri metinleri konferans web sitesinden (http://www.avekon.org) teslim edilmelidir.