Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

1.MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE ULUSLARARASI TÜRKİYE DE VE DÜNYADA SOSYAL SORUNLAR KONGRESİ “Uyuşturucu, Gıda Takviyesi Ürünler, Doping”

 • İlkini 2015 yılı 23/24 Ekim Tarihinde WELLBORN HOTEL KOCAELİ’de yapacağımız kongremizin bu seneki ana teması “Uyuşturucu, Gıda Takviyeli Ürünler, Doping ve Obezite”.  Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye açısından da önemli bir sorun haline gelmiş, uyuşturucu, sporda doping kullanımı, gıda takviyesi ürünler gibi sosyal sorunlara ilişkin çalışmalar değerlendirilecek ve ele alınacaktır. Günümüzün en önemli sorunlarının başında ciddi boyutlara ulaşmış olan uyuşturucu tüketiminin toplumsal açıdan oluşturduğu yara, sorun, hukuki problemler, ailevi sorunlar, bireysel sorunlar, ekonomik boyut, politik yaklaşımlar, sosyal bakış açısı, sağlık açısından önemi, alınması gereken önlemler gibi daha birçok alt faktör üzerinde yapılan araştırmalara ve çözüm önerilerine değinilecektir. Ayrıca bilinçsizce tüketilen, birçok merdiven altı hiçbir denetim ve kontrole tabi olmayan gıda takviyesi adı altında satılan ürünlerin toplumsal açıdan oluşturduğu sorunlar yine birçok farklı alt faktör ile başlık altında değerlendirilecektir. Uluslararası bir sorun ve hukuki açıdan yaptırımları olan sporcularda Doping kullanımı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan diğer olumsuzluklara ilişkin çalışmalarda kongremiz içerisinde değerlendirilecek üçüncü ana konu başlığımızı oluşturmaktadır. Kongremizi Trakya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi,  Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ve Düzce Üniversitesi desteklemektedir.

  http://www.toplumsalsorunlarkongresi.org/

  Kongre Başkanı

  Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN

   

  Kongre Eş Başkanı          Kongre Eş Başkanı          Kongre Eş Başkanı

           Prof. Dr. Emine DEMİRAY - Prof. Dr. Ümran SEVİL - Prof. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU