Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sitemize gönderilen sempozyum duyuruları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. 

Sempozyumlar
Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye açısından da önemli bir sorun haline dönüşmüş olan ekonomi sorunlarını ele alıp farklı açılardan değerlendirme imkân ve olanağına kavuşacağız. Bu kongremizi Trakya Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Kocaeli Üniversi
slam Ekonomisi ve Finansı sadece İslam Ülkelerinde değil tüm Dünyada artan bir ilgiyle karşılanmaktadır.
Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, bölgenin mevcut ve gelecekteki ekonomik konularını tartışmak üzere bu alanda çalışma yapan araştırmacı ve karar vericileri bir araya getirmeyi hedeflemektedir.