Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

dergİabant AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sâbîler meselesi -kur’an’daki sâbî kavramının sâbiî veya sâbie olup olmadığı problemi-

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi/Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
423
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, bir Kur’an kavramı olan sâbî lafzı ile bir din ismi olarak kullanılan sâbiî kelimesi arasında içerik açısından bir benzerlik olup olmadığı ortaya konulmaya çalışıldı. Kur’an’da üç yerde geçen sâbî kavramının daha çok sıfat şeklinde ve din değiştirme anlamında kullanılmasına karşın sâbiî kelimesinin önce Mandenler (Mandaean) sonra Harranlı pagan halk için kullanılan bir din ismi olduğu ve Kur’an’daki kavramın da bu dine işaret ettiği iddia ediliyordu. Çalışmamızla Kur’an kavramı olan sâbî ile bir din ismi olan sabiîlik/sabie (Sabians) arasında bir benzerliğin olmadığı zaman içinde yapay bir isimlendirmenin ortaya çıktığı görüldü. Çünkü sâbî kavramı Arapça olup, o dönemde Arapların yerleşik inancını terk eden kişiler için kullanılıyordu. Buna karşın sâbiî lafzı, İslam’dan sonra Mandenler ve Harranlıların dinlerinin ismi olduğu iddiası ile kullanıldı.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this article, it’s tried to determine whether the word of sabi, a Quranic concept, has any similarity in terms of content with the word of sabii, used as a name of religion. Despite the fact that the notion of sabi which takes place three times in Quran, is used ratherly as an adjective means apostasy, it was alleged that the Word of sabii is a name of religion used firstly about Mandaeans, then the pagan people of Harran. During this study, it’s occured that there is no similarity between the sabi, the Quranic concept and sabie (Sabians), a name of religion and that’s an artifical calling. For, the notion of sabi is Arabic, and at that period it was used for the apostate people. However, the word of sabii, was used as a name of Mandaeans and the religion Harran people at Islamic period.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :