John M. Hull: Bir Din Eğitimcisi

Profesör John Hull, uluslar arası düzeyde din eğitimi alanında isim yapmış, uzun yıllar İngiltere Birmingham Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyeliğinde bulunmuş saygın bir bilim adamıdır. Bu makalede, din eğitimi bilimine önemli katkılar yapmış Hull'ın hayatı, bazı konulardaki görüşleri, ulusal ve uluslar arası seviyede din eğitimine yaptığı katkılar ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ayrıca son derece zengin olan eserlerinin bir listesi sunulacaktır.

John M. Hull: A Religious Educationist

John M. Hull, Professor of Religious Education at the Faculty of Education in the University of Birmingham, is a well-known and eminent religious educationist on the international stage. In this paper, the life of Hull, his thoughts on certain issues and his overall contribution to religious education in national and international levels will be elucidated. It concludes with providing his outstanding list of publication(s).