Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yöneticilerin çatışma yönetim tarzları ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin analizine yönelik bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Yalova MYO1
Görüntülenme :
368
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı yöneticilerin kişilik özellikleri ve çatışma yönetim tarzları arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Toplam 315 kamu ve özel sektör yöneticisine anket uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulardan ilki, yöneticilerin kişilik özellikleri ile tercih ettikleri çatışma yönetim tarzları arasında ilişki olduğudur. Dışa dönüklük, açıklık ve sorumluluk özellikleri ile tümleştirme tarzı arasında pozitif bir ilişki vardır. Sonuçlara göre açıklık ve geçimlilik özelliklerine sahip yöneticiler hükmetme tarzını tercih etmemektedirler. Duygusal dengesizlik ve geçimlilik ile kaçınma tarzı arasında pozitif bir ilişki varken, açıklık ile negatif ilişki vardır. Elde edilen bulgular, kişilik ile çatışma yönetim tarzı arasındaki ilişkileri analiz edecek gelecekteki araştırmalara yön verebilecektir.

Özet İngilizce :

The purpose of the present study was to analyze the relationship between personality and conflict management styles of managers. Total of 315 government and private sector managers completed questionnaires. One of the results of this study is that there is a relationship between personality and conflict management styles. Extraversion, openness and conscientiousness have a positive relationship with integrating style. The results indicate that managers with high openness and agreeableness scores don't prefer dominating style. While neuroticism and agreeableness have a positive relationship with avoiding style, openness has a negative relationship. The results of this study can lead the way for the future researches on personality and conflict management styles.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :