Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 10 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yetkinliğe dayalı ücret yönetiminin genel bir değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

Personelin görevini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetenek düzeyi olarak tanımlanabilen yetkinlik, insan kaynakları yönetimi ve ücretlendirme açısından önemli bir kavramdır. Bu çalışmada yetkinlik kavramı, unsurları, yetkinlik ve yeterlilik arasındaki farklar ile yetkinlik bazlı ücret yönetimi üzerinde durulmuş, özellikle ücretlerin belirlenmesinde yetkinlik dikkate alınmıştır. Yapılan literatür incelemesi sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda işletmelerde uygulanan yetkinlik bazlı ücret yönetimi aşamalarında yapılan çalışmalar açıklanmış ve değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Competency is an important concept for the purposes of human resource management and wage determination and it can be defined as the requirements of knowledge skills and ability level of personnel in order to do their job efficient and productive. In thıs study, competency concept and it elements, the differences between competency and sufficiency and also competencies based wage management have been emphasized, competency has been considered especially for wages determinaton. As a result of literature review, operations that made in the stages of competencies based wage mnagement in the businesses have been explained and evaulated.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :