Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yapısal kırılmalar altında türkiye için savunma harcamaları ile gsmh arasındaki ilişkinin analizi

Yazar kurumları :
İstanbul Üniv., İktisat Fak., Ekonometri Böl.1, İstanbul Üniv., İktisat Fak., İktisat Sosyolojisi Böl.2
Görüntülenme :
395
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada yapısal değişime izin veren Zivot-Andrews birim kök testinin yanı sıra Gregory-Hansen eşbütünleşme testi kullanılarak 1950-2006 yılları arasında Türkiye'de GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) ile savunma harcamaları arasında bir ilişkinin olup olmadığı test edilmiştir. Yapılan analizler sonrasında her iki serinin seviyesinde durağan olmadığı ve aynı zamanda aralarında uzun dönemli bir ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır. Yapılan Toda-Yamamoto nedensellik analizi sonrasında ise GSMH'dan savunma harcamalarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi saptanmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, we analyze the relationship between gross national product (GNP) and defense expenditures over the period 1950-2006 for Turkey. We use Zivot-Andrews unit root test and Gregory-Hansen cointegration method to analyze the unit root characteristics of the series and also the long-run relationship between the series by allowing possible structural breaks. Moreover, we use Toda-Yamamoto test to analyze the causal relationship between the series. Our results show that the series are not stationary and there is not any long-run relationship between them, but there is a unidirectional causal relationship from GNP to defense expenditures.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :