Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üst orta gelir grubu ülkelerinde dış ticaret ve iktisadi büyüme

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
352
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada üst orta gelir grubu ülkelerinde (Arjantin, Brezilya, Meksika, İran, Malezya ve Türkiye) dış ticaret ile ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Söz konusu ilişki panel verilerine dayalı olarak vektör otoregresif modeli çerçevesinde analiz edilmiştir. Eşbütünleşme testinden sonra hata düzeltme modeline dayalı olarak kısa ve uzun dönem nedensellik ilişkisi test edilmiştir. İncelenen ülkelerde, İran dışında, ihracattan milli gelire tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığı sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, üst orta gelir grubu ülkelerde ihracat yönlü büyüme hipotezinin kabul edildiği söylenebilir.

Özet İngilizce :

In this study, the causality relationship between economic growth and foreign trade in the middle high income level countries, Argentina, Brazil, Mexico, Iran, Malaysia and Turkey, has been aimed to analyze. It has been assayed with panel data within the framework of the vector auto regression model. After the co integration test, depends on error correction model, long run and short run causality between variables used in the model has been tested. The result of the existence of one way causality from export to the national income has been reached in the analyzed countries except Iran. As a consequence, it could be said that export-led growth hypothesis are accepted in middle high income level countries.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :