Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ürün alternatifi seçiminde analitik hiyerarşi sürecinin bir süt fabrikasında uygulanması

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1, Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE, İşletme ABD2
Görüntülenme :
372
DOI :
Özet Türkçe :

Kişilerin veya kuruluşların karar verme sürecine yardımcı olmak için çok kriterli karar verme yöntemleri geliştirilmiştir. Çok kriterli karar verme tekniklerinden olan Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yönteminin karar vericiler tarafından tercih edilmesinin nedeni çok kriterli kararların alınmasında subjektif kriterleri de dikkate alabilmesidir. AHP, alternatiflerin ayrıntılı değerlendirilmesinde nitel ve nicel faktörleri birleştirebilen bir tekniktir. Bu çalışmada bir süt ürünleri fabrikasında üretim süreci incelenerek sütten üretilecek ürünlerin seçimini etkileyen kriterler ve alternatifler belirlenmiştir. Sütten üretilecek ürün alternatiflerinin seçminde önemli olan kriterler; satılabilirlik, verimlilik, üretim süresi, karlılık ve hammadde temini olarak belirlenmiştir. Bu kriterler çerçevesinde süt fabrikasında üretilebilecek ürünler de; beyaz peynir, kaşar peyniri, yoğurt, ayran, kefir, tereyağ ve kaymak olmak üzere 7 çeşitten oluşmaktadır. Belirlenen kriter, alt kriter ve alternatifler çerçevesinde hiyerarşik yapı oluşturulmuştur. Böylece 7 alternatif 5 ana kriter ve 8 alt kritere göre karşılaştırılarak optimum ürün alternatifine karar verilmiştir.

Özet İngilizce :

In order to support decision-making process of individuals and organizations, multiple decision-making methods have been widely used. Analytic Hierarchy Process (AHP), which is a multiple decision-making method, is preferred by the decision makers, as it takes subjective factors into account. AHP examines both qualitative and quantitative factors during detailed evaluation process of decision alternatives. In this study, factors and alternatives, affecting the diary products that will be produced in a diary factory have been determined. The important factors on alternative diary products have been found as marketability, productivity, total production time, profit and raw material supply. Based on aforementioned factors, seven types of products that will be produced in the diary factory are listed as feta cheese, parmesan cheese, yogurt, buttermilk, kefir, butter and cream. A hierarchical structure has been developed based on determined factors, sub-factors and alternatives. Optimal product alternative has been determined based on seven alternatives, five primary factor and eight sub-factors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :