Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üretken ve üretken olmayan emek ayırımı üzerine bir değerlendirme: adam smith’in “emeği” mi? karl marx’ın “değeri” mi?

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
271
DOI :
Özet Türkçe :

Kapitalist üretim tarzının 1970'li yıllardan itibaren uzun dönemli krize girmesiyle birlikte üretken ve üretken olmayan emek ayrımı Marksist yazında farklı bağlamlarda tartışılmıştır. Küreselleşme sürecinin, kapitalist sistemi krize sürüklemesiyle birlikte yeniden önem kazanan Marksist ekonomi politik, üretken ve üretken olmayan emek belirlenimi sorununu yeniden değerlendirmeyi gerekli kılmıştır. Bu çalışma, ekonomi politik kuramda Adam Smith ve Karl Marx'ta üretken ve üretken olmayan emek ayrımının çerçevesini kurmayı ve emek-değer ikilemini irdelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, öncelikli olarak A. Smith'in üretken ve üretken olmayan emek ayırımını ele alış biçimini ve K. Marx'ın bu ayırıma yönelttiği eleştirileri üzerinde durulacaktır. Bunu takiben Marx'ın üretken ve üretken olmayan emek ayırımının özgünlüğü ve A. Smith ile farklılığı ortaya konulacaktır. Sonuçta marksist üretken ve üretken olmayan emek ayırımının belirleniminin kapitalist sistemin kriz çözümlemeleri ve politik mücadele açısından önemi vurgulanacaktır.

Özet İngilizce :

The distinction between productive and unproductive labor has been discussed in Marxist literature within different contexts upon long-term crisis of capitalist mode of production since 1970's. Marxist political economy that has come into prominence due to crisis of capitalist system led by globalization process has required re-examination of the problem of productive and unproductive labor determination more precisely. This study aims at establishing framework of distinction between productive and unproductive labor in Adam Smith and Karl Marx within the context of political economy and assessing laborvalue dilemma. In this study, first of all A. Smith's approach to distinction between productive and unproductive labor and criticisms made by K. Marx about this distinction will be discussed. Following that, originality of distinction between productive and unproductive labor made by Marx and its difference from A. Smith will be exhibited. In conclusion, importance of determination of Marxist distinction between productive and unproductive labor in terms of crisis analyses of the capitalist system and political struggle will be discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :