Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin bilgi teknolojilerini kullanma düzeyleri ve internetteki tüketim eğilimleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniv., BESYO1
Görüntülenme :
337
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi iletişim teknolojileri; cep telefonu, bilgisayar ve internet hayatımızın tüm alanlarında, her yaş grubundan kişiler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Küreselleşme nedeniyle, ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalkmıştır. İnternet aracılığıyla, her birey kişisel olarak bütün dünyadan haberdar olacak sınırsızlığa sahiptir. İnternet, mal ve hizmetler için bir pazar halini almıştır. İnsanlar birbirlerini internet aracılığı ile etkilemekte, internet üzerinden ortak tüketim eğilimleri oluşturmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin bilgi teknolojilerini kullanma düzeylerini ve internetteki tüketim eğilimlerini ölçmektir. Bu çalışmada 650 üniversite öğrencisine anket uygulanıp, 606 anket değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın, bilgi teknolojilerini sunan ve internetten ürün pazarlayan işletmelere, önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Özet İngilizce :

Information communication technologies; mobile phones, computer and Internet are used widely in our everyday life by people from various age groups. The borders between the countries are removed due to the globalization. Through internet, every individual possesses the freedom to be informed from all over the World. Internet has become a market for goods and services. People influence each other over internet and comprise common consumption trends. The aim of this study is to measure the level of university students' practice of information technologies and their consumption trends. In this study, 650 university students have been included to conduct a survey and 606 of them have been used for the assessments. It is considered that the research will contribute to the firms that provide information technologies and commercialize goods via internet.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :