Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üçüncü sektörde yönetsel ve kavramsal dönüşüm: sosyal kâr amaçlı örgütler

Yazar kurumları :
Yalova Üniv. İ.İ.B.Fak. Sosyal Hizmet Böl.1
Görüntülenme :
304
DOI :
Özet Türkçe :

Üçüncü sektör toplumsal ihtiyaçların karşılanması ve diğer sektörler olan kamu ve özel sektörün eksik bıraktığı alanları doldurması açısından büyük önem taşımaktadır. Toplumsal ihtiyaçların sürekli artması ve köklü çözümleri gerektirmesi üçüncü sektörde gerek kavramsal gerekse uygulamada bir değişimi ve dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Bu dönüşümde özellikle son yıllarda sosyal girişimcilik ve sosyal kâr kavramlarının öne çıkmasının önemli bir payı vardır. Bu çalışmada üçüncü sektör kuruluşlarının ve bu kuruşlara özgü bazı kavramların yeniden ele alınması ve yönetim anlayışının yeniden şekillendirilmesinin gerekliliği ortaya konulacaktır.

Özet İngilizce :

In terms of filling the missing areas of other sectors like private and public, it is important to meet the social needs of third sector. The change and transformation is a must for the third sector in both application and conceptual as social needs are continuously increasing and radical changes are needed. On this transformation, social entrepreneurship and social profit concept have a big share especially in recent years. In this study, third sector organizations and some concepts related to these organizations and necessity of reshaping the perception of management will be discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :