Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin yurtdışı turizm talebi

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
383
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi, iletişim ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin beraberinde getirdiği küreselleşme süreci, insanların diğer ülke ve bölgelere seyahat etme isteklerini teşvik etmektedir. Türkiye genel olarak turizmden önemli gelir elde eden bir ülke olarak bilinmektedir. Bununla birlikte, gerek yüksek ekonomik büyüme oranları gerekse dışa açılma politikaları yurtdışı turizm talebi üzerindeki çalışmaların önemini arttırmaktadır. Bu çalışmada, 2004-2010 yılları arasında aylık veriler kullanılarak Türkiye'nin yurtdışı turizm talebi incelenmiştir.

Özet İngilizce :

People's desires to travel other countries and regions are encouraged by globalization process that ensured with developments in information, communication and transportation technologies. Turkey is known as a tourism destination and has significant revenues from it. However, both the high economic growth rates and outward oriented polices increase the importance of the studies on outbound tourism demand of Turkey. In this study, Turkey's outbound tourism demand is investigated by using monthly data between 2004 and 2010.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :