Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin en büyük beş havayolu işletmesinin marka değeri unsurları açısından incelenmesi ve ankara ili uygulaması

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, TTEF, Ticaret Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
483
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma, yurt içinde tarifeli yolcu taşımacılığı gerçekleştiren, Türkiye'nin taşıdıkları yolcu sayısı itibari ile en büyük beş havayolu işletmesinin marka değerlerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Marka farkındalığı, marka sadakati, marka çağrışımı ve algılanan kalite gibi marka değerini oluşturan unsurlar ile çalışmaya konu olan beş havayolu işletmesinin yurt içinde taşıdığı yolcu sayıları arasında ilişki araştırılmıştır. Bu doğrultuda veriler yüz yüze anket yöntemi ile 362 kişiden elde edilmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda, cevaplayıcıların farkında oldukları markalara karşı sadakatlerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Havayolu işletmelerinin marka değerini oluşturan unsurlarla taşıdıkları yolcuların sayısı arasında ilişki bulunmuştur.

Özet İngilizce :

This study aims to obtain the brand equity of Turkey's five biggest airlines according to the number of transported passengers in domestic schedule flights. Relationship between brand awareness, brand loyalty, brand association and perceived quality which constitute the brand equity of five airlines' passenger numbers are searched. Data are combined with face to face sample survey method. As a result of the analyses, participants who aware of the brands have brands loyalty more than the others. Relationship was found between components that constitute airlines' brand equity and number of passengers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :