Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin ab pazarında endüstri-içi ticaret açısından avantajlı olduğu ürünlerin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin 1995-2009 dönemi için Avrupa Birliği (AB) ile olan dış ticaretinin Endüstri Ġçi Ticaret (EĠT) düzeyinin ve EĠT açısından avantajlı olduğu ürünlerin Grubel ve Lloyd ile Balassa Endeksi kullanılarak belirlenmesidir. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye'nin gelişmesine ve ekonomik refahının artmasına paralel olarak tüketim kalıpları, tercihleri ve alışkanlıkları gelişmiş düzeyde bulunan AB'ye yaklaşmaktadır. Bu durum Türkiye'nin AB ile olan dış ticaretinin daha endüstri içi bir hal almasına yol açmaktadır. Çalışma sonuçlarına göre Türkiye'nin sanayi malları ile makine ve ulaşım araçları sektöründe genel olarak karşılaştırmalı üstünlüğü giderek artarken, tekstil sektörünü de içeren çeşitli mamul eşya sektörü ise giderek zayıflamaktadır. Bulgulara göre Türkiye'nin AB pazarında ilerleme kaydetmesi ve kaliteli mal arz etmesi için gerekli altyapı ve üstyapı gereksinimlerinin karşılanması, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması ile teşvik ve vergi iadesi sisteminin denetimli bir şekilde geliştirmesi önem arz etmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine Intra Industries Trade (IIT) level of Turkey's foreign trade with the Europe Union (EU) for the period 1995-2009 and the products which are advantageous in terms of IIT by using the Grubel and Lloyd and the Balassa Index. Turkey's development and economic well-being seem to catch those in Europe according to the results acquired from an analysis of consumption patterns, preferences and habits in Turkey which are in resemblance with the advanced examples of the EU. This case leads the foreign trade of Turkey with the EU to become more intra-industry. According to the research for industrial goods, machinery and transport equipment sector in Turkey in general, its comparative advantage gradually increases, and for the finished goods including various articles of textile sector, the sector weakens gradually. According to the findings for the progress Turkey is likely to perform in the EU market to supply high quality goods to meet the requirements for the necessary infrastructure and superstructure, to increase advertising and promotional activities, and to develop tax refunding system in a controlled manner is important.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :